dimecres, 9 de maig del 2012

Què votem el dia 10 de març en el referèndum?

  • Si voteu que , els sindicats signaran l’acord de mesures proposat pel Consell, la qual cosa vol dir, també, que deixaran de lluitar contra el Decret-llei 1/2012.
  • Si voteu que NO , els sindicats no signaran el document; es confirmarà la postura inicial dels sindicats de rebutjar el DL 1/2012 i el document de Propostes del Consell, per suposar una agressió als drets laborals, salarials i de condicions de treball del personal públics el primer i per ser clarament insuficient per reconduir eixa agressió, el segon.